Polish English German

Głośne Czytanie „Wesela” w ZST 

10 października z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  w ZST w Turku postanowiono przypomnieć dramat Stanisława Wyspiańskiego pt.: „Wesele”. Przedsięwzięcie jest kontynuacją Ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej w 2012 r. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę i poczucie wspólnej  tożsamości narodowej i lokalnej. Spotkanie  było okazją do integracji środowiska  młodzieży Zespołu Szkół Technicznych  i Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi.

Celem integracji jest wzajemne poznawanie się uczniów i budowanie życzliwości wśród uczniów, utrwalanie otwartej postawy wobec kultury i wyzwań współczesnego świata.

110. rocznica śmierci, która przypada w listopadzie bieżącego roku była pretekstem do przypomnienia sylwetki dramaturga, poety, malarza,  grafika i architekta. Biografię zaprezentowali uczniowie Martyna Antoniak i Dominik Calak.

Następnie uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie ZST przeczytali fragmenty dramatu. Byli to:

z gimnazjum: Gabriela Pawlak, Wiktoria Paciorek, Martyna Maciaszek, Filip Tomczak, Kacper Piąstka, Patryk Jesiołowski  oraz z Zespołu Szkół Technicznych: Maciej Kotkowski , Damian Makowski, Michał Błażełek, Dominika Mielcarek,  Bartosz Łaszcz, Piotr Głowinkowski, Bartłomiej Kończak, Gracjan Kamiński, Mateusz Klimczak, Michał Banasiak,  Albert Ciołek, Marcin Kowalczyk, Sandra Kędzia.

Uzupełnieniem głośnego czytania była projekcja fragmentów filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Spotkanie było okazją do integracji młodzieży i umacniania więzi koleżeńskich. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 mogli poznać naszą szkołę i współpracować ze starszymi koleżankami i kolegami.

Akcja przyniosła oczekiwane efekty. Wzajemny wysiłek uczniów i organizatorów zaowocował zrozumieniem ciągłości kultury i współpracy pokoleń.

Inicjatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze:  E. Ignasiak,  A. Jakomulska,  J. Leman i nauczyciele j. polskiego:  A. Andrzejak,  I. Mielczarek,   M. Kwaśniak, M. Stasiak oraz pani Aneta Dziura nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku z oddziałami gimnazjalnymi.

Organizatorzy mają nadzieję, że akcja rozbudzi wśród młodzieży chęć czytania, a w przyszłości zaowocuje miłością do literatury.

Współpraca