Polish English German

Koło naukowe ZST

 

Główne cele Koła Naukowego:

- integracja w Zespole Szkół Technicznych i tworzenie przynależności do grupy szkolnej,
- poszerzanie wiedzy z zakresu geografii,
- umożliwienie realizowania kreatywnych pomysłów młodzieży,
- rozbudzanie pasji, zachęcanie do samodzielnego poznawania ziemi ojczystej, jej historii, zabytków, ludzi ją zamieszkujących,
- kształtowanie postawy obywatelskiej, zachowania koleżeńskiego, budowanie relacji między rówieśnikami,
- wykształcanie w młodych ludziach poczucia tożsamości narodowej,szkolnej, poszanowania tradycji i historii, walorów przyrodniczych naszego kraju,
- organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, tym samym promowanie zdrowego trybu życia, szerzenie kultury fizycznej poprzez udział w różnych formach turystyki kwalifikowanej,

Skład koła naukowego:

Przewodniczący: Michał Ogrodowczyk kl 1 EB
Zastępca : Aleksandra Borowska 2TL

kl 1EB
Bartosz Kwiatkowski
Maciej Michalak
Michał Ogrodowczyk
Bartosz Wawrzyniak
Adam Maciejewski
Mateusz Wodziński

2TL
Julia Wotalska
Klaudia Nowicka
Aleksandra Borowska
Bartosz Marszałek

1TS
Karolina Janiszewska
Aleksandra Gorzkowska
Barbara Jóźwiak
Martyna Banach
Paulina Adamek
Żaneta Kołacińska
Iza Grzybowska

1TL
Oskar Farbicki
Igor Królikowski
Tomasz Kowalczyk
Aleksander Gorzelańczyk

1TI
Jakub Witaszek
Rafał Nowak
Dominik Przeor

Opiekun koła naukowego: Monika Kukulska

Współpraca