Polish English German

Prezentacja kierunków 2018

Zajęcia pozalekcyjne

Technik mechatronik

Technik mechanik

Technik teleinformatyk

Technik handlowiec 

Technik grafiki i poligrafii ...

Technik żywienia i usług gastro.

Technik logistyk

Technik przemysłu mody

Technik usług fryzjerskich

Technik informatyk

Mechanik automatyki ...

Tapicer

Ślusarz

Więcej wideo

Matematyka - liga zadaniowa

Regulamin

  1. Konkurs trwa od września do maja danego roku szkolnego.
  2. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
  3. Co dwa miesiące na stronie szkoły nauczyciele umieszczają zestawy zadań. Zestawy podzielone są na dwie kategorie: kategoria pierwsza to klasa 1 i 2, natomiast kategoria druga to klasa 3.
  4. Uczestnicy każde zadanie rozwiązują na oddzielnej kartce. W nagłówku każdej kartki, w celu identyfikacji, podają cztery ostatnie cyfry numeru identyfikacyjnego pesel. Rozwiązane zadania uczestnicy przekazują dowolnemu nauczycielowi matematyki.
  5. Po sprawdzeniu otrzymanych zadań na stronie szkoły umieszczane są wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
  6. Finał konkursu odbywa się w maju. Uczniowie zajmujący lokaty od 1 do 10 w każdej kategorii zebrani w jednej sali rozwiązują przygotowany przez nauczycieli matematyki arkusz z zadaniami.
  7. Punkty zdobyte w rozwiązywaniu zadań oraz podczas finału są sumowane. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Zadania:

Etap I - klasa 1 i 2

Etap I - klasa 3

Etap II - klasa 1 i 2

Etap II - klasa 3


Etap III - klasa 1 i 2

Etap III - klasa 3

Ranking

 

 

 

 

 

Współpraca