Polish English German

TECHNIK TELEINFORMATYK - KLASA MUNDUROWA

Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, organizuje i nadzoruje procesów konstruowanie, wytwarzanie, konserwację i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka i informatyka

Kwalifikacje:
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Współpraca