Polish English German

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik cyfrowych procesów graficznych jest to zawód szerokoprofilowy. Absolwent szkoły w tym zawodzie będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych. Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów. Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka i chemia

Kwalifikacje:
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.55. Drukowanie cyfrowe

Współpraca