Polish English German

TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do zabezpieczenia i kontroli oraz obsługi technicznej i konserwacji maszyn i urządzeń w celu utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej, opracowywania planów i nadzorowania napraw maszyn i urządzeń, łącznie z regulacją mechanizmów i kontrolą poprawności naprawy całej maszyny. Technik mechanik będzie miał możliwość zatrudnienia w dużych i małych zakładach produkcyjnych jak również małych zakładach rzemieślniczych wszystkich gałęzi przemysłu, jako konserwator maszyn i urządzeń, kontroler techniczny.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka i matematyka

Kwalifikacje: (M44 + 1 do wyboru):
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
albo
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kierunek ze stypendium firmy PROFIM

Współpraca