Polish English German

KIEROWCA MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia pojazdów samochodowych;
- wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
- wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
- oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Kierowca mechanik może podejmować pracę w firmach zajmujących się przewozem osób.

Kwalifikacja:
A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Współpraca