Polish English German

Egzamin zawodowy

 

„NOWY” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

- Informacje dla zdającego

- Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 r.

- Godziny rozpoczęcia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- Godziny rozpoczęcia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- Informacje o zestawach egzaminacyjnych dla zdających

- Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

- Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

- Wniosek o wydanie dyplomu

- Opłata za egzamin zawodowy

- Wglądy do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

- Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

- Wniosek o weryfikację sumy punktów

 

„STARY” egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


-
Struktura egzaminu 


-
Deklaracja przystąpienia do egzaminu


Suplementy Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor


- Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 


-
Informacje dla zdającego egzamin


-
Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

 

 

Współpraca