Polish English German

AKTUALNOŚCI

Drzwi otwarte w ZST

W dniu 4 kwietnia 2012 r. około pięciuset uczniów gimnazjów, między innymi z Turku, Słodkowa, Dobrej, Władysławowa, Kowali Pańskich, Uniejowa, a nawet Świnic Warckich, odwiedziło Zespół Szkół Technicznych podczas tegorocznych Drzwi Otwartych. Gimnazjaliści i ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z propozycjami kierunków, które oferuje szkoła w przyszłym roku szkolnym. Zwiedzający szkołę mieli okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami i uczniami ZST, zapoznać się z doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi. Mogli również zobaczyć, jak wygląda proces kształcenia, obserwując zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w pracowniach: mechatroniki, diagnostyki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w warsztatach szkolnych.

Czytaj więcej...

I nagroda w konkursie „Piękno Krajobrazów Ziemi Turkowskiej”.

2 kwietnia 2012 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem: „Piękno Krajobrazów Ziemi Turkowskiej”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu tureckiego. Zadaniem uczestników było wykorzystanie technik takich jak: fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film bądź nagrany dźwięk i zaprezentowanie miejsc, krajobrazów, przyrody, roślinności, zwierząt występujących na terenie powiatu tureckiego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie sukcesy naszych mechatroników

Grupa uczniów Technikum Mechatronicznego przy ZST w Turku zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mechatronicznym w Łowiczu i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika w Żaganiu.

Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny odbył się 16 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Honorowy patronat objęli: Starosta Łowicki Janusz Michalak i Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Jan Kaliński. Opiekę merytoryczną nad konkursem pełnili: Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej i Fabryka Inżynierów Politechniki Łódzkiej.

Do konkursu przystąpiło 84 uczniów z 20 szkół z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: Artur Boćkowski (4TM), Bartosz Cajdler (4TM), Michał Spławski (3TM) oraz Daniel Gałężewski (4TM), Sebastian Jaworski (4TM), Dawid Stolarek (3TM).

Czytaj więcej...

Wifi HotSpot

W Zespole Szkół Technicznych w Turku uruchomiony został bezprzewodowy punkt dostępowy Wifi HotSpot. Bezprzewodowa sieć Wireless umożliwia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły bezpłatny dostęp do sieci Internet. 

Dostęp do urządzeń sieci bezprzewodowej jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Po zapoznaniu się z regulaminem Wifi HotSpot, należy pobrać ze strony zst.net.pl stosowny formularz rejestracyjny, następnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem złożyć w szkolnej serwerowni (pokój 03B).

Czytaj więcej...

„Technika ciekawsza niż przypuszczasz”

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku zaprasza gimnazjalistów do udziału w warsztatach politechnicznych „Technika ciekawsza niż przypuszczasz” organizowanych podczas ferii zimowych. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję pod okiem instruktorów eksperymentować z wysoko zaawansowanymi technologiami.

Zajęcia prowadzone będą w odrębnych blokach tematycznych. W dziedzinie CNC - programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie mgr inż. Krzysztof Świerk zaprezentuje nowoczesne metody wytwarzania elementów maszyn ze wspomaganiem programów inżynierskich. Wykonane zostaną detale, uczniowie będą mogli zaprogramować i wykonać element na maszynie numerycznej, obejrzeć wirtualne symulacje  mechanizmów powstające w systemach CAD.

Czytaj więcej...

ZST w rankingu "Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”

10 stycznia 2012 roku ogłoszony został XIV Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowany przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik "Perspektywy". W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepsze pozycje rankingowe. W kategorii wielkopolskich techników Zespół Szkół Technicznych w Turku znalazł się na 33. pozycji. Konkurencję stanowiło około 200 szkół z całego województwa.

Czytaj więcej...

Konkurs Literacki „List do przyjaciela”

W dniu 2 grudnia 2011 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom ZST, którzy przystąpili do konkursu krótkich form literackich „List do przyjaciela”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii uczniów szkół średnich I miejsce zajęła Aleksandra Sypniewska uczennica klasy I Technikum Logistycznego, natomiast wyróżnienie przypadło Angelice Dawickiej - uczennicy klasy IV Technikum Ekonomicznego. Opiekunem nagrodzonych uczennic była pani Agnieszka Andrzejak. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Terenowy w Turku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Organizowanie tego dnia ma uświadomić ludziom, zwłaszcza młodzieży, jakim zagrożeniem jest HIV i AIDS. Aby sprawdzić wiadomości uczniów w tym zakresie, 7 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV i AIDS pod hasłem „Test na HIV-odpowiedzialna droga do dorosłości”. W olimpiadzie, oprócz gospodarzy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych CKP oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. W każdej ze szkół odbył się wcześniej etap wewnątrzszkolny olimpiady, a w etapie powiatowym zaprezentowało się 29 uczniów.

Czytaj więcej...

Szkoła Humanitarna

W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.

Czytaj więcej...

Współpraca