Polish English German

AKTUALNOŚCI

ZST na festiwalu „ Mehofferowskie klimaty”

Zespół Szkół Technicznych zaakcentował  się pięknie na organizowanym w naszym mieście festiwalu „ Mehofferowskie klimaty”. Uczeń ZST Łukasz Marzuchowski z kl. 4 TN  zdobył nagrodę w konkursie na najciekawszy i najlepiej zredagowany folder promujący:  „ Turek- miasto w klimacie Mehoffera”. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna, a nagrodę wręczyła pani dyrektor Wanda Grzeszkiewicz. Podziękowania za pomoc w organizacji i przygotowanie uczniów otrzymała również  pani Ewa Myśler Perlińska - szkolny koordynator konkursu.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012 / 2013

W poniedziałek, 3 września 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Inaugurację uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
Wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak,
Starosta Turecki – Zbigniew Bartosik,
Burmistrz Miasta Turku – Zdzisław Czapla,
Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.

Dyrektor szkoły – Mariusz Seńko powitał przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów ZST oraz przedstawił nowe kierunki kształcenia.

Czytaj więcej...

Stypendium Marszałka Woj. Wielkopolskiego

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, osiągający dobre wyniki w nauce i zamieszkali na stałe na terenie Powiatu Tureckiego.

Wnioski wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendium należy składać w terminie do: w przypadku uczniów do 25 września, w przypadku studentów i słuchaczy do  20 października w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku (ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/2223259).

Informujemy, że obowiązuje nowy Regulamin Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie www.powiat.turek.pl

Nowa hala sportowa w technologii pasywnej przy ZST

Zarząd Powiatu Tureckiego zdecydował zbudować energooszczędną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Technicznych przeznaczoną dla młodzieży i mieszkańców naszego powiatu. Przygotowania do projektu obejmowały m.in. wyjazd studyjny do Słomnik k/Krakowa, gdzie powstała pierwsza w Polsce i jak na razie jedyna certyfikowana pasywna hala widowiskowo-sportowa, oddana do użytku w 2010 roku. W Polsce budownictwo pasywne jest nadal w fazie rozwoju, zauważalny jest wzrost zainteresowania tego typu obiektami, głównie wśród prywatnych inwestorów. Samorządy lokalne nadal zbyt rzadko decydują się na budowę tego typu obiektów. Realizacja obiektów w technologii pasywnej i energooszczędnej jest o 20-30% wyższa niż standardowych budynków. Należy jednak podkreślić, że koszty utrzymania tego typu obiektów są dużo niższe i nakłady poniesione przy realizacji obiektu zwracają się.

Czytaj więcej...

51. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie - „O Srebrne Muszkiety – 2012”

51. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie
„O Srebrne Muszkiety – 2012”

W dniu 22 maja br. na strzelnicy MOSiR w Słupcy odbył się finał wojewódzki 51 edycji zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2012”. Zawody są organizowane pod patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. Głównym patronem finału wojewódzkiego był Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu i poseł na Sejm RP. Zawody mają charakter ogólnopolski i organizowane są w kolejnych etapach. Ich celem jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o zagadnieniach związanych z obronnością kraju oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym.
Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna chłopców z klasy I Technikum Mechatronicznego w składzie: Dawid Cieśliński, Kamil Polewski i Damian Szymański. Wśród 19 startujących drużyn szkół ponadgimnazjalnych nasz zespół zajął 9 miejsce.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie rekrutacja

!!! UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

W dniach od 22.05.2012 r. (wtorek) do 31.05.2012 r. (czwartek)
przyjmowanie dokumentów od kandydatów do poszczególnych
oddziałów szkoły odbywać się będzie do godziny 17.00

a w dniu 01.06.2012 r. (piątek) do godz. 15.00

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły (budynek A, pokój 03).


Studenci Sakarya University z Turcji z wizytą w Zespole Szkół Technicznych w Turku

W dn. 12.05.2012 w ramach projektu "Mała Politechnika - inżynier potrzebny od zaraz" w zajęciach popularno - naukowych z mechaniki, prowadzonych przez dra inż. Marka Szczutkowskiego, uczestniczyli studenci z Turcji (Sakarya University) Eray Kılıçarslan oraz Murat Kilić. Goście zaprezentowali nastoletnim uczestnikom zajęć specyfikę swojego kraju oraz zasady nauki na tureckich uczelniach, porównując je z polskimi warunkami. W kontekście technicznym przedstawili projekt samochodu wodorowego, który skonstruowali w ramach zajęć na macierzystej uczelni. Projekt odbił się szerokim echem w Turcji i w Europie, a stworzony samochód uczestniczył w szeregu wyścigów odnosząc sukcesy na międzynarodowych torach.

Czytaj więcej...

ZST w Turku nie zwalnia tempa, czyli nowe inicjatywy międzynarodowe

Już po raz trzeci, reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wybrała się na Dni Europejskie (Europa-Aktionstag) do partnerskiej szkoły Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau (KBWR) w Duisburgu. Celem corocznych spotkań była jak zwykle integracja europejska placówek oświatowych, przedsiębiorstw, a także zwrócenie młodym uczestnikom uwagi na istotę wzajemnej współpracy i możliwości kształcenia się w całej Europie. Nowością podczas Dni Europejskich, które miały miejsce 11 maja 2012 r. , było - po raz pierwszy - zorganizowane forum uczniowskie, w którym udział wzięli uczniowie ze wszystkich przybyłych szkół m.in. z Francji, Holandii, Norwegii, Niemiec oraz Polski (Arkadiusz Koralewski, Adrian Wiatrowski – uczniowie ZST Turek), a także przedstawiciele gospodarzy, uczniowie z KBWR.

Czytaj więcej...

Wyróżnienia w powiatowym konkursie fotograficznym: „Zabytki techniki Ziemi Tureckiej”

Znów mamy powody do dumy. Można śmiało powiedzieć, że reprezentanci naszej szkoły: Jakub Początek z kl. 2TI (do konkursu zgłosił 2 prace), Kacper Stankiewicz z kl. 2TI, Marta Szulc z kl. 2TL, Sara Filipowicz i Aneta Matusiak z kl. 3AE oraz Arkadiusz Koralewski z kl. 3 TM odnieśli sukces. 13 maja 2012 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Kaczkach Średnich został rozstrzygnięty powiatowy konkurs fotograficzny dla młodzieży: „Zabytki techniki Ziemi Tureckiej”. Zadaniem uczestników było wykonanie 3 fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych zabytków techniki lub zapomnianych przedmiotów codziennego użytku ukrytych w domach lub gospodarstwach naszego miasta i powiatu. Każdy uczestnik musiał sporządzić dla każdego ze znalezionych „skarbów” dokumentację wg zamieszczonego w regulaminie planu.

Czytaj więcej...

Współpraca