Polish English German

AKTUALNOŚCI

Finał praktyk w Lipsku

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku zakończyli zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech.  W sobotę 13 kwietnia młodzież z żalem pożegnała pracowników firmy Vitalis, kolegów z Grecji, Hiszpanii oraz innych miast Polski. Z całą pewnością wszyscy uczestnicy będą wracać wspomnieniami do wycieczek krajoznawczych, które uatrakcyjniały praktyki.  Pierwsza z nich odbyła się w piątek 5 kwietnia, a jej celem było Drezno. Stolica Saksonii to  jedno z najpopularniejszych niemieckich miast, w którym nie brakuje zabytków- pomimo wydarzeń z okresu  drugiej wojny światowej.

Czytaj więcej...

Matura 1999 - Zjazd Absolwentów


Szanowni Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Turku MATURA 1999 w roku 2019 mija 20 lat od ukończenia szkoły średniej. Serdecznie zapraszamy na Zjazd  Absolwentów, który odbędzie się w dniu  15 czerwca 2019  roku w murach naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Pożegnanie maturzystów

Ostatni piątek kwietnia jest corocznie dniem pożegnania absolwentów ZST. W samo południe, na sali gimnastycznej, zebrali się wzruszeni wychowawcy oraz uczniowie. Dyrektor szkoły pani Wioletta Adamiak wręczyła absolwentom upragnione świadectwa, a wyróżniającym się osobom nagrody książkowe. Zgodnie z tradycją, rodzice uczniów z najwyższą średnią ocen w szkole otrzymali listy gratulacyjne. W tym szczególnym dniu, słowa pełne sympatii, optymizmu i wsparcia, skierowali do  absolwentów zgromadzeni na uroczystości goście: Starosta Turecki - Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Rodziców Tadeusz Gebler.

Czytaj więcej...

Reakcje chemiczne w kuchni

Kuchnia jest ogromnym laboratorium chemicznym, w którym można odkrywać i wyjaśniać  procesy fizyczne i chemiczne. Gotowanie to proces oparty na wielu reakcjach zachodzących między składnikami. Znajomość właściwości, jakie posiadają niektóre produkty, pomoże nam uniknąć kulinarnych wpadek.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych technikum i klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych odbędzie się 26.04.2019 r.o godz.12.00 w sali sportowej (budynek D).

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2019


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2019 wprowadza zmiany w wykazie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostających do dyspozycji dyrektora.
1. W dniu 25.04.2019 r. zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji.
2. Dzień 29.05.2019 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Technikum, ZSZ, Branżowa Szkoła I Stopnia) – Drzwi Otwarte Szkoły.

Czytaj więcej...

Wojewódzki konkurs „Bezpiecznie od Startu”

W dniu  8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XIX  edycja etapu regionalnego Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu!”

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S­­­. Kaliskiego w Turku Wioletta Adamiak informuje, że w przypadku strajku nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, realizacja zajęć dydaktycznych może zostać zmieniona. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Budynki A i E będą zamknięte, natomiast miejsce zbiórki uczniów to sala audytoryjna w budynku C.

Z poważaniem
  Wioletta Adamiak

Współpraca