Polish English German

AKTUALNOŚCI

Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Organizowanie tego dnia ma uświadomić ludziom, zwłaszcza młodzieży, jakim zagrożeniem jest HIV i AIDS. Aby sprawdzić wiadomości uczniów w tym zakresie, 7 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV i AIDS pod hasłem „Test na HIV-odpowiedzialna droga do dorosłości”. W olimpiadzie, oprócz gospodarzy, udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych CKP oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. W każdej ze szkół odbył się wcześniej etap wewnątrzszkolny olimpiady, a w etapie powiatowym zaprezentowało się 29 uczniów.

Czytaj więcej...

Szkoła Humanitarna

W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.

Czytaj więcej...

Dziś, gdy się sen nasz ziścił - Święto Niepodległości

Dnia 9.11.2011 roku  w Zespole Szkół Technicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości „Dziś ,gdy się sen nasz ziścił….”. Uroczystość przygotowana została przez panie E.Kałużną  i A.Andrzejak oraz młodzież z klasy II Technikum Informatycznego oraz III TN.
Uroczystą oprawę akademii stanowiły symbole narodowe oraz przygotowane wcześniej przez uczniów biało-czerwone kotyliony, będące odpowiedzią na skierowany do uczniów i nauczycieli list Prezydenta RP  z prośba o zaakcentowanie „naszej obywatelskiej wspólnoty” i radosne przeżywanie tego Święta. W części artystycznej uczniowie przywołali teksty literackie i wydarzenia historyczne upamiętniające to święto. Całość wzbogacona została prezentacją multimedialną i elementami kronik filmowych tamtych lat.

Czytaj więcej...

Porozumienie Saint-Gobain Abrasives z Zespołem Szkół Technichnych w Turku

Uroczystość odbyła się 30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli uczniowie klas maturalnych turkowskiego technikum, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnego biznesu, m.in. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Wroniak oraz Dyrektor Generalny firmy Sun Garden Polska Pan Witold Jarecki. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane charakterystyki partnerskich zakładów. Kolską spółkę Saint – Gobain Abrasives, będącą częścią światowego koncernu Saint Gobain, reprezentowali: Magdalena Krupa – Dyrektor Personalny, Artur Chwojnowski – Dyrektor Przemysłowy, Magdalena Ryta - Koordynator projektów HR oraz Joanna Andrysiak – Koordynator ds. komunikacji.Dyrektor Magdalena Krupa zebranym licznie uczestnikom uroczystości zaprezentowała historię firmy oraz główne nurty działalności Grupy Saint - Gobain, natomiast Dyrektor ds. Przemysłowych Artur Chwojnowski przedstawił plany rozwoju kolskiej części firmy Saint – Gobain, wskazując, że bardzo liczy na absolwentów Zespołu Szkół Technicznych ze względu na liczne atuty, którymi mogą się pochwalić.

Czytaj więcej...

Laboratorium ECDL w ZST

Egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych mogą od tego roku szkolnego odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zespół Szkół Technicznych posiada własne Laboratorium Egzaminacyjne ECDL, w którym mogą odbywać się takie egzaminy. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz potrafi wykorzystywać oprogramowanie i narzędzia stosownie w danej dziedzinie. Turkowskie technikum ma uprawnienia do egzaminowania uczniów oraz studentów studiów licencjackich, a także magisterskich z ważną legitymacją. W laboratorium organizowane są szkolenia ECDL Start oraz ECDL CORE. Co ważne – certyfikat honorowany jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Spotkanie z WSB z Poznania

W dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie klas maturalnych naszej szkoły z przedstawicielami Działu Promocji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – Anną Szymaniak i  Adamem Mysiakiem. Jego celem było przybliżenie oferty edukacyjnej tej poznańskiej uczelni, która ma bardzo określony profil i podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Od lat przygotowuje ona specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym. WSB proponuje nowatorskie formy kształcenia na wydziałach: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i pedagogika.

Czytaj więcej...

Współpraca